Peak Flow Meter FAQ

De piekstroom of peak (expiratory) flow is het hoogste debiet dat men kan uitblazen en wordt gemeten ter hoogte van de mond. Deze snelste stroomsnelheid die we kunnen uitblazen wordt uitgedrukt in aantal liter per seconde of per minuut.

Men stelt vast dat bij mensen met een longprobleem, zoals astma of COPD, de piekstroom gedaald is.

Vooral bij astma patiënten is het het middel bij uitstek om de ziekte op te volgen. Astma patiënten hebben immers een sterk gedaalde piekstroom tijdens een astma aanval. Men is zich hier niet altijd van bewust en de peakflowmeter is dan aangewezen om een objectieve vaststelling van de piekstroom toe te laten.

Voor het uitvoeren van een test met de peakflowmeter zet men het apparaat aan de mond en blaast men met alle kracht zo hard mogelijk uit in de piekstroommeter. Men dient minstens een seconde zo krachtig mogelijk uitblazen in de meter.

Het resultaat kan afgelezen worden op de meetschaal op de zijkant van de piekstroommeter en wordt uitgedrukt in liter/minuut of liter/seconde.

Deze waarden worden vergeleken met de normale waarden van de patiënt. Indien de waarde lager ligt dan normaal kunnen maatregelen genomen worden, zoals het innemen van de medicatie (de puffer).

Piekstroom is slechts één parameter van de uitgeblazen lucht. Er zijn nog veel andere waardes die men kan meten op de uitgeblazen lucht. Men kan deze parameters vaststellen met een spirometer.

De belangrijkste spirometrie waardes zijn de éénsecondewaarde (het volume dat men in één seconde kan uitblazen), de FVC (het totale volume dat men kan uitblazen) en de verhouding tussen de 2: de Tiffeneau index.

Met de spirometer kan men patiënten met een longprobleem (zoals astma en COPD) beter opvolgen, maar uiteraard zijn spirometers duurder dan piekstroommeters.

Meer informatie over spirometrie.

De arteriële zuurstofsaturatie is de weergave van het zuurstofgehalte in het bloed.

Het is een test die vaak gebruikt wordt voor het monitoren van patiënten met chronische bronchitis of COPD.

Voor meer informatie verwijzen we naar onze saturatie FAQ.

français