Glycemie FAQ

De glycemie is het glucose- of suikergehalte in het bloed en wordt vooral geregeld door 2 hormonen van de alvleesklier:

  • insuline: verlaagt de glycemie door de cellen aan te zetten glucose uit het bloed op te nemen
  • glucagon: verhoogt de glycemie door de cellen aan te zetten glucose in het bloed af te geven

Bij diabetes is er een verhoogde bloedsuikerspiegel. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Diabetes kan de bloedvaten beschadigen met als gevolg dat diabetici zijn veel meer vatbaar zijn om cardiovasculaire problemen te krijgen, zoals een hartinfarct, een beroerte, nierproblemen of problemen met de doorbloeding van de ledematen.

De diagnose van diabetes wordt gesteld door het meten van de glycemie.

Omdat veel mensen met type 2 diabetes nog niet gediagnosticeerd zijn, is het belangrijk om het bloedsuikergehalte te meten bij risicogroepen, zoals zwaarlijvigen.

Het is uiterst belangrijk om de glycemie regelmatig te controleren bij diabetici. Indien de glycemie slecht geregeld is, moet men de behandeling aanpassen. Een slecht geregelde glycemie kan immers aanleiding zijn tot hart- en vaatziekten.

Er bestaan verschillende types van diabetes:

  • diabetes type 1 of insuline afhankelijke diabetes
  • diabetes type 2 of insuline onafhankelijke diabetes.
  • zwangerschapsdiabetes
  • enkele zeldzame vormen zoals diabetes type 3, type 3c en diabetes insipidus

Diabetes is een erg vaak voorkomende aandoening: wereldwijd lijden ongeveer 190 miljoen mensen aan diabetes. Men schat dat dit cijfer gaat stijgen tot 370 miljoen tegen het jaar 2030.

In België lijdt 1 op 20 volwassenen aan diabetes. Er zijn ongeveer 230.000 personen gediagnosticeerd met type 2 diabetes, maar men denkt dat er nog eens zoveel mensen zijn die de ziekte hebben en het niet weten.
In Nederland is bij ongeveer 300.000 mensen de diagnose diabetes gesteld.

Informatie over diabetes of suikerziekte.

français